Zarząd

Skład Zarządu:

 

Danuta Kuna- prezes

 

Jarosław Chabros- wiceprezes

 

Iwona Ogórek-skarbnik

 

Józef Kozak-sekretarz

 

Monika Kowalczyk-członek Zarządu

 

Robert Chmurzyński- członek Zarządu

 

Krystyna  Usarek -członek Zarządu