XI Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 26 czerwca 2016r obchodziliśmy XI Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Nasza grupa „Refleksja” na to święto przygotowała program poetycko – muzyczny pt. „Cztery Pory Roku” a tegoroczną atrakcją był występ Łukasza Liska i grupy „Bębnoludy”, działającej przy WTZ w Janowicy(powiat łęczyński). Zespołem kieruje, zaprzyjaźniona z naszym stowarzyszeniem  Pani Maria Zięba – Lisek, która pełni również funkcje kierownika tej placówki. Po części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na poczęstunek, wzorem roku ubiegłego na uczestników spotkania czekał catering przygotowany specjalnie dla nas przez niepełnosprawnych pracowników Zakładu  Aktywności Zawodowej w Puławach.  W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele władz powiatu puławskiego oraz  samorządu lokalnego z Panem Stanisławem Wójcickim na czele. Cieszymy się, że obchody GDON weszły na stałe do kalendarza wydarzeń naszej gminy za co serdecznie dziękujemy współorganizatorom: Wójtowi Gminy Kurów oraz Kierownikowi GOK w Kurowie.