Category Archives: Galeria

WIELKANOC 2018

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

             W  niedzielę 28  czerwca  2015r. obchodziliśmy 

X  Gminny  Dzień  Osób  Niepełnosprawnych.

 Spotkanie nasze rozpoczęliśmy  uroczystą  Mszą św. w Kościele parafialnym p.w Św Michała Archanioła w Kurowie, którą  odprawił  i  homilię wygłosił  ks.  proboszcz  Wiesław  Cieszko  a w oprawę  liturgii włączyli  się nasi  członkowie. Następnie wszyscy uczestnicy,  członkowie  stowarzyszenia, zaproszeni goście, sympatycy, osoby  chore, samotne  oraz  w podeszłym  wieku,  przeszli  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury w  Kurowie. Tam w części oficjalnej, na Sali widowiskowej, wystąpiła Pani Prezes Danuta Kuna, która przybliżyła zebranym ważne fakty z historii stowarzyszenia oraz wspominała  poprzednie Gminne Dni Osób Niepełnosprawnych, ideę ich powstania i ważną rolę takich spotkań w życiu stowarzyszenia. Po części oficjalnej na scenie prezentowali się zaproszeni  goście : z ogromną dawką humoru  Kabaret „Pod Wydrwigroszem” z Gminnego Domu Kultury w Markuszowie, Grupa Teatralna  Zodiak z ZDDPS-DOA w Puławach z barwną wiązanką tańców cygańskich i bałkańskich oraz Zespół Śpiewaczy „Echo z pól” z Bronisławki z prezentacją melodii ludowych. Następnym punktem spotkania była wspólna biesiada z wyśmienitym poczęstunkiem w Sali GOK pięknie przyozdobionej pracami Pawła Dytkowskiego i Krystyny Wąsik.  Przy wytwornie zastawionych stołach uczestnicy mieli okazję porozmawiać, pośpiewać i powspominać poprzednie nasze spotkania a pretekstem do wspomnień stała się, przygotowana przez naszego kolegę Jarka Chabrosa, prezentacja mulimedialna złożona ze zdjęć z naszych spotkań w latach 2006-2014. Wzruszającym finałem prezentacji było przypomnienie twarzy tych członków stowarzyszenia, którzy juz odeszli a dzięki pamięci i uśmiechom z ekranu byli wśród nas.  W  uroczystości tej  wzięło udział liczne  grono  osób. Zaszczycili  nas  swoją  obecnością  przedstawiciele  władz  powiatu, gminy  i  duchowieństwa za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie Opłatkowe 2014.

 

W dniu 09 stycznia 2014r w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kurowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”.

Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli między innymi: Pani Małgorzata Zawadzka-Suszek – Dyrektor PCPR w Puławach, Pan Witold Popiołek- Starosta Powiatu Puławskiego, Pani Barbara Nowacka – Sekretarz Gminy Kurów,  Pan Władysław Chabros- Przewodniczący Rady Gminy Kurów, Pan Jerzy Wachel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurowie, Pan Adam Chabros- Kierownik Banku Spółdzielczego w Nałęczowie- Filia w Kurowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zjednoczenie i Przyszłość Pan Jan Woźniak oraz Pani Halina Jankiewicz Przewodnicząca GKRPA w Kurowie, Pani Maria Kruk – radna Gminy Kurów.  Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez Księdza Proboszcza Wiesława Cieszko  łamiąc się tradycyjnie opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem najlepsze i najszczersze życzenia. Dopełnieniem tych życzeń były słowa skierowane do nas przez zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Pan Witold Popiołek- Starosta Powiatu Puławskiego , który składając wszystkim najlepsze życzenia podkreślił rolę jaką odgrywa nasze stowarzyszenie w integracji osób niepełnoprawnych z terenów wiejskich . Głos zabrała też Pani Małgorzata Zawadzka-Suszek Dyrektor PCPR w Puławach, która życząc wszystkim wszystkiego, co najlepsze, podziękowała za dotychczasową współpracę.  Jak co roku udało się wytworzyć niepowtarzalny nastrój i odświętny charakter spotkania a wspólne śpiewanie kolęd wraz z zaproszonym zespołem śpiewaczym „Echo z pól” z Bronisławki  pozwoliło stworzyć więź, jak podczas Wigilii przy rodzinnym stole.

Spotkaniem opłatkowym zapoczątkowaliśmy 10 rok naszej działalności